I vår strävan att alltid ha korrekta kontaktuppgifter med våra medlemmar ber vi dig att se över era uppgifter.
Inloggning sker genom att ange personnummer som ska anges i formatet ÅÅMMDD-NNNN, eller som ÅÅMMDD.

Dessutom måste ett av fälten Medlemsnummer eller Förnamn anges.

ÄR DU NY MEDLEM? Klicka då på DENNA LÄNK

Ange personnummer (ÅÅMMDD-NNNN):

Ange medlemsnummer ELLER förnamn:

Registreringsportalen för Västra Ingelstad IS är skapad av @medlem - besök gärna vår hemsida www.cmedlem.se